ARO

ARO

(Showing 1 – 12 products of 55 products)

Show:

BI BƠM MÀNG ARO (SANTO)

Highlights:
  • Tên sản phẩm: Bi bơm màng Aro (Santo)
  • Nhà sản xuất: IngerSoll Rand ( USA )
  • Dùng thay cho bơm màng Aro: 1/2″ – 3″
  • Vật liệu: Santo
  • Hotline: 0908 095 139 — 0907 826 239

Mã sản phẩm:

Mã sản phầm Máy bơm màng Aro
93100-A 1/2″
90532-A 1″
92757-A 1.5″
93358-A 2″
94103-A 3″

BI BƠM MÀNG ARO (TEFLON)

Highlights:
  • Tên sản phẩm: Bi máy bơm màng Aro (Teflon)
  • Nhà sản xuất: IngerSoll Rand ( USA )
  • Dùng thay cho bơm màng Aro: 1/2″ – 3″
  • Vật liệu: Teflon
  • Hotline: 0908 095 139 — 0907 826 239

Mã sản phẩm:

Mã sản phầm Máy bơm màng Aro
93100-4 1/2″
90532-4 1″
92757-4 1.5″
93358-4 2″
94103-T 3″

BƠM MÀNG ARO 66605J-344

5 ★
5 ★
2 Ratings
5 ★
2
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
(2)
Highlights:

Bơm màng ARO 66605J-344 (0.5″ Nhựa Teflon)

Hãng sản xuất: ARO – INGERSOLL RAND (USA)

Lưu lượng tối đa: 49 lpm

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn.

Hotline: 0908.095.139 – 0907.826.239

BƠM MÀNG ARO 66605J-3EB

5 ★
5 ★
2 Ratings
5 ★
2
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
(2)
Highlights:

Bơm màng ARO 66605J-3EB (0.5″ Nhựa Santo)

Hãng sản xuất: ARO – INGERSOLL RAND (USA)

Lưu lượng tối đa: 49 lpm

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn.

Hotline: 0908.095.139 – 0907.826.239

BƠM MÀNG ARO 666120-344-C

5 ★
5 ★
2 Ratings
5 ★
2
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
(2)
Highlights:

Bơm màng ARO 666120-344-C (1″ Nhôm Teflon)

Hãng sản xuất: ARO – INGERSOLL RAND (USA)

Lưu lượng tối đa: 130 lpm

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn.

Hotline: 0908.095.139 – 0907.826.239

BƠM MÀNG ARO 666120-3EB-C

5 ★
5 ★
2 Ratings
5 ★
2
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
(2)
Highlights:

Bơm màng ARO 666120-3EB-C (1″ Nhôm Santo)

Hãng sản xuất: ARO – INGERSOLL RAND (USA)

Lưu lượng tối đa: 130 lpm

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn.

Hotline: 0908.095.139 – 0907.826.239

BƠM MÀNG ARO 66612B-244-C-V

5 ★
5 ★
2 Ratings
5 ★
2
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
(2)
Highlights:

Bơm màng ARO 66612B-244-C-V (1″ Inox Teflon)

Hãng sản xuất: ARO – INGERSOLL RAND (USA)

Lưu lượng tối đa: 130 lpm

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn.

Hotline: 0908.095.139 – 0907.826.239

BƠM MÀNG ARO 666170-344-C

5 ★
5 ★
2 Ratings
5 ★
2
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
(2)
Highlights:

Bơm màng ARO 666170-344-C (1.5″ Nhôm Teflon)

Hãng sản xuất: ARO – INGERSOLL RAND (USA)

Lưu lượng tối đa: 340 lpm

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn.

Hotline: 0908.095.139 – 0907.826.239

BƠM MÀNG ARO 666170-3EB-C

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
(1)
Highlights:

Bơm màng ARO 666170-3EB-C (1.5″ Nhôm Santo)

Hãng sản xuất: ARO – INGERSOLL RAND (USA)

Lưu lượng tối đa: 340 lpm

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn.

Hotline: 0908.095.139 – 0907.826.239

BƠM MÀNG ARO 6661A3-344-C

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
(1)
Highlights:

Bơm màng ARO 6661A3-344-C (1″ Nhựa Teflon)

Hãng sản xuất: ARO – INGERSOLL RAND (USA)

Lưu lượng tối đa: 178 lpm

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn.

Hotline: 0908.095.139 – 0907.826.239

BƠM MÀNG ARO 6661A3-3EB-C

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
(1)
Highlights:

Bơm màng ARO 6661A3-3EB-C (1″ Nhựa Santo)

Hãng sản xuất: ARO – INGERSOLL RAND (USA)

Lưu lượng tối đa: 178 lpm

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn.

Hotline: 0908.095.139 – 0907.826.239

BƠM MÀNG ARO 6661T3-344-C

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
(1)
Highlights:

Bơm màng ARO 6661T3-344-C (1.5″ Nhựa Teflon)

Hãng sản xuất: ARO – INGERSOLL RAND (USA)

Lưu lượng tối đa: 378 lpm

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn.

Hotline: 0908.095.139 – 0907.826.239

1 2 3 4 5
Scroll To Top

My Shopping cart

Close

No products in the cart.

Shopping Now

Sidebar
Login & Signup