GRACO-HUSKY

GRACO-HUSKY

(Showing 1 – 12 products of 33 products)

Show:

BI BƠM MÀNG HUSKY (Cao su GEOLAST)

Highlights:

BI BƠM MÀNG HUSKY (GEOLAST)

Sử dụng cho bơm màng khí nén HUSKY size 0.5 – 3 inch

Hãng sản xuất: HUSKY-GRACO

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Hotline: 0908095139 – 0907826239

BI BƠM MÀNG HUSKY (Cao su SANTO)

Highlights:

BI BƠM MÀNG HUSKY (SANTO)

Sử dụng cho bơm màng khí nén HUSKY size 0.5 – 3 inch

Hãng sản xuất: HUSKY-GRACO

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Hotline: 0908095139 – 0907826239

BI BƠM MÀNG HUSKY (TEFLON)

Highlights:

BI BƠM MÀNG HUSKY (Teflon)

Sử dụng cho bơm màng khí nén HUSKY size 0.5 – 3 inch

Hãng sản xuất: HUSKY-GRACO

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Hotline: 0908095139 – 0907826239

BƠM MÀNG HUSKY 1050 (1″ INOX 316)

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
(1)
Highlights:

Bơm màng HUSKY 1050 (1″ INOX 316)

Hãng sản xuất: GRACO (USA)

Lưu lượng tối đa: 189 lpm

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn.

Hotline: 0908.095.139 – 0907.826.239

BƠM MÀNG HUSKY 1050 (1″ NHÔM)

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
(1)
Highlights:

Bơm màng HUSKY 1050 (1″ NHÔM)

Hãng sản xuất: GRACO (USA)

Lưu lượng tối đa: 189 lpm

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn.

Hotline: 0908.095.139 – 0907.826.239

BƠM MÀNG HUSKY 1050 (1″ NHỰA)

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
(1)
Highlights:

Bơm màng HUSKY 1050 (1″ NHỰA)

Hãng sản xuất: GRACO (USA)

Lưu lượng tối đa: 189 lpm

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn.

Hotline: 0908.095.139 – 0907.826.239

BƠM MÀNG HUSKY 1590 (1.5″ INOX 316)

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
(1)
Highlights:

Bơm màng HUSKY 1590 (1.5″ INOX 316)

Hãng sản xuất: GRACO (USA)

Lưu lượng tối đa: 378.5 lpm

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn.

Hotline: 0908.095.139 – 0907.826.239

BƠM MÀNG HUSKY 1590 (1.5″ NHÔM)

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
(1)
Highlights:

Bơm màng HUSKY 1590 (1.5″ NHÔM)

Hãng sản xuất: GRACO (USA)

Lưu lượng tối đa: 378.5 lpm

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn.

Hotline: 0908.095.139 – 0907.826.239

BƠM MÀNG HUSKY 1590 (1.5″ NHỰA)

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
(1)
Highlights:

Bơm màng HUSKY 1590 (1.5″ Nhựa)

Hãng sản xuất: GRACO (USA)

Lưu lượng tối đa: 378.5 lpm

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn.

Hotline: 0908.095.139 – 0907.826.239

BƠM MÀNG HUSKY 2150 (2″ INOX 316)

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
(1)
Highlights:

Bơm màng HUSKY 2150 (2″ INOX 316)

Hãng sản xuất: GRACO (USA)

Lưu lượng tối đa: 568 lpm

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn.

Hotline: 0908.095.139 – 0907.826.239

BƠM MÀNG HUSKY 2150 (2″ NHÔM)

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
(1)
Highlights:

Bơm màng HUSKY 2150 (2″ Nhôm)

Hãng sản xuất: GRACO (USA)

Lưu lượng tối đa: 568 lpm

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn.

Hotline: 0908.095.139 – 0907.826.239

BƠM MÀNG HUSKY 2150 (2″ NHỰA)

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
(1)
Highlights:

Bơm màng HUSKY 2150 (2″ Nhựa)

Hãng sản xuất: GRACO (USA)

Lưu lượng tối đa: 568 lpm

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn.

Hotline: 0908.095.139 – 0907.826.239

1 2 3
Scroll To Top

My Shopping cart

Close

No products in the cart.

Shopping Now

Sidebar
Login & Signup