Marathon

Marathon

(Showing 1 – 12 products of 22 products)

Show:

Bơm màng Marathon M05B2P1TPBS000

Highlights:
Model

Xuất xứ

M05B2P1TPBS000

USA

Vật liệu thân bơm Nhựa Polypropylene
Vật liệu màng bơm Cao su SANTO
Vật liệu Bi/ đế đỡ bi Cao su SANTO
Lưu lượng tối đa  52 LPM
Đầu hút và đẩy 1/2″ PT (BSP)
Áp suất khí nén tối đa 7.3 Bar
Chất rắn qua bơm tối đa 0.8 mm

Tư vấn và hỗ trợ: 

Hotline 1  0907.826.239
Email Hainam.sale01@gmail.com
Hotline 2  0908.095.139
Email Hainampumps@gmail.com

Bơm màng Marathon M05B2P1TPNI000

Highlights:
Model S05B2P1TPNI000
Vật liệu thân bơm Nhựa Polypropylene
Vật liệu màng bơm Cao su Santo
Vật liệu Bi/ đế đỡ bi Cao su Santo
Lưu lượng tối đa  52 LPM
Đầu hút và đẩy 1/2″ PT (BSP)
Áp suất khí nén tối đa 7.3 Bar
Chất rắn qua bơm tối đa 0.8 mm
Hotline 1  0907.826.239
Email Hainam.sale01@gmail.com
Hotline 2  0908.095.139
Email Hainampumps@gmail.com

Bơm màng Marathon M05B2P2TPBS000

Highlights:
Mô hình M05B2P2TPBS000
Vật liệu thân bơm Nhựa Polypropylene
Vật liệu màng bơm Cao su SANTO
Vật liệu Bi/ đế đỡ bi Cao su SANTO
Lưu lượng tối đa  52 LPM
Đầu hút và đẩy 1/2 ″ PT (BSP)
Áp suất khí nén tối đa 7.3 Thanh
Chất rắn qua bơm tối đa 0,8 mm
Hotline 1  0907.826.239
Email Hainam.sale01@gmail.com
Hotline 2  0908.095.139
Email Hainampumps@gmail.com

Bơm màng Marathon M05B2P2TPNI000

Highlights:

Bơm màng Marathon M05B2P2TPNI000

Mô hình M05B2P2TPNI000
Vật liệu thân bơm Nhựa Polypropylene
Vật liệu màng bơm PTFE (Teflon)
Vật liệu Bi/ đế đỡ bi PTFE (Teflon)
Lưu lượng tối đa  52 LPM
Đầu hút và đẩy 1/2 ″ PT (BSP)
Áp suất khí nén tối đa 7.3 Thanh
Chất rắn qua bơm tối đa 0,8 mm
Hotline 1  0907.826.239
Email Hainam.sale01@gmail.com
Hotline 2  0908.095.139
Email Hainampumps@gmail.com

Bơm màng Marathon M07B1P2PPBS000

Highlights:

Bơm màng Marathon M07B1P2PPBS000

Model M07B1P2PPBS000
Vật liệu thân bơm Nhựa Polypropylene
Vật liệu màng bơm PTFE (Teflon)
Vật liệu Bi/ đế đỡ bi PTFE (Teflon)
Lưu lượng tối đa 87 LPM
Đầu hút và đẩy 3/4″ PT (BSP)
Áp suất khí nén tối đa 8.3 Bar
Chất rắn qua bơm tối đa 1.8 mm

Tư vấn và hỗ trợ: 

Hotline 1  0907.826.239
Email Hainam.sale01@gmail.com
Hotline 2  0908.095.139
Email Hainampumps@gmail.com

Bơm màng Marathon M10B1P2PPAS000

Highlights:

Bơm màng Marathon M10B1P2PPAS000 (1″ Nhựa TEFLON)

Model M10B1P2PPAS000
Vật liệu thân bơm Nhựa Polypropylene
Vật liệu màng bơm PTFE (Teflon)
Vật liệu Bi/ đế đỡ bi PTFE (Teflon)
Lưu lượng tối đa 87 LPM
Đầu hút và đẩy 1″ PT (BSP)
Áp suất khí nén tối đa 8.6 Bar
Chất rắn qua bơm tối đa 1.8 mm
Hotline 1  0907.826.239
Email Hainam.sale01@gmail.com
Hotline 2  0908.095.139
Email Hainampumps@gmail.com

Bơm màng Marathon M15B1A2TABS600

Highlights:

Bơm màng Marathon M15B1A2TABS600 (1.5″ Nhôm TEFLON)

Model S15B1A2TABS600
Vật liệu thân bơm Aluminum (Nhôm)
Vật liệu màng bơm PTFE (Teflon)
Vật liệu Bi/ đế đỡ bi PTFE (Teflon)
Lưu lượng tối đa 401 LPM
Đầu hút và đẩy 1.5″ PT (BSP)
Áp suất khí nén tối đa 8.6 Bar
Chất rắn qua bơm tối đa 3 mm

Tư vấn và hỗ trợ: 

Hotline 1  0907.826.239
Email Hainam.sale01@gmail.com
Hotline 2  0908.095.139
Email Hainampumps@gmail.com

Bơm màng Marathon M15B1ABWABS600

Highlights:

Bơm màng Marathon M15B1ABWABS600 (1.5″ Nhôm BUNA)

Model M15B1ABWABS600
Vật liệu thân bơm Aluminum (Nhôm)
Vật liệu màng bơm Cao su Buna
Vật liệu Bi/ đế đỡ bi Cao su Buna
Lưu lượng tối đa 401 LPM
Đầu hút và đẩy 1.5″ PT (BSP)
Áp suất khí nén tối đa 8.6 Bar
Chất rắn qua bơm tối đa 3 mm

Tư vấn và hỗ trợ: 

Hotline 1  0907.826.239
Email Hainam.sale01@gmail.com
Hotline 2  0908.095.139
Email Hainampumps@gmail.com

Bơm màng Marathon M15B1ANWABS600

Highlights:

Bơm màng Marathon M15B1ANWABS600 (1.5″ Nhôm NEOPRENE)

Model M15B1ANWABS600
Vật liệu thân bơm Aluminum (Nhôm)
Vật liệu màng bơm Cao su Neoprene
Vật liệu Bi/ đế đỡ bi Cao su Neoprene
Lưu lượng tối đa 401 LPM
Đầu hút và đẩy 1.5″ PT (BSP)
Áp suất khí nén tối đa 8.6 Bar
Chất rắn qua bơm tối đa 3 mm

Tư vấn và hỗ trợ: 

Hotline 1  0907.826.239
Email Hainam.sale01@gmail.com
Hotline 2  0908.095.139
Email Hainampumps@gmail.com

Bơm màng Marathon M15B3P1PPAS000

Highlights:

Bơm màng Marathon M15B3P1PPAS000 (1.5″ Nhựa SANTO)

Model S15B3P1PPAS000
Vật liệu thân bơm Nhựa Polypropylene
Vật liệu màng bơm Cao su Santo
Vật liệu Bi/ đế đỡ bi Cao su Santo
Lưu lượng tối đa 378 LPM
Đầu hút và đẩy 1.5″ PT (BSP)
Áp suất khí nén tối đa 8.6 Bar
Chất rắn qua bơm tối đa 2.6 mm

Tư vấn và hỗ trợ: 

Hotline 1  0907.826.239
Email Hainam.sale01@gmail.com
Hotline 2  0908.095.139
Email Hainampumps@gmail.com

Bơm màng Marathon M15B3P2PPAS000

Highlights:

Bơm màng Marathon M15B3P2PPAS000

Model M15B3P2PPAS000
Vật liệu thân bơm Nhựa Polypropylene
Vật liệu màng bơm PTFE (Teflon)
Vật liệu Bi/ đế đỡ bi PTFE (Teflon)
Lưu lượng tối đa 378 LPM
Đầu hút và đẩy 1.5″ PT (BSP)
Áp suất khí nén tối đa 8.6 Bar
Chất rắn qua bơm tối đa 2.6 mm

Tư vấn và hỗ trợ: 

Hotline 1  0907.826.239
Email Hainam.sale01@gmail.com
Hotline 2  0908.095.139
Email Hainampumps@gmail.com

Bơm màng Marathon M1FB1A2TABS600

Highlights:

Bơm màng Marathon M1FB1A2TABS600 (1″ Nhôm Teflon)

Model M1FB1A2TABS600
Vật liệu thân bơm Aluminum (Nhôm)
Vật liệu màng bơm PTFE (Teflon)
Vật liệu Bi/ đế đỡ bi PTFE (Teflon)
Lưu lượng tối đa 170 LPM
Đầu hút và đẩy 1″ PT (BSP)
Áp suất khí nén tối đa 8.6 Bar
Chất rắn qua bơm tối đa 1.6 mm

Tư vấn và hỗ trợ: 

Hotline 1  0907.826.239
Email Hainam.sale01@gmail.com
Hotline 2  0908.095.139
Email Hainampumps@gmail.com
1 2
Scroll To Top

My Shopping cart

Close

No products in the cart.

Shopping Now

Sidebar
Login & Signup