Bi - Đế Bi

Showing all 4 results

Show:
BI BƠM MÀNG WILDEN (Cao su SANTO)

BI BƠM MÀNG WILDEN (Cao su SANTO)

Highlights:

BI BƠM MÀNG WILDEN (Cao su SANTO)

Sử dụng cho bơm màng khí nén WILDEN size 0.5 – 3 inch

Hãng sản xuất: WILDEN Pump

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Hotline: 0908095139 – 0907826239

BI BƠM MÀNG WILDEN (Cao su BUNA)

BI BƠM MÀNG WILDEN (Cao su Buna)

Highlights:

BI BƠM MÀNG WILDEN (Cao su BUNA)

Sử dụng cho bơm màng khí nén WILDEN size 0.5 – 3 inch

Hãng sản xuất: WILDEN Pump

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Hotline: 0908095139 – 0907826239

BI BƠM MÀNG WILDEN (Cao su Neoprene)

BI BƠM MÀNG WILDEN (Cao su Neoprene)

Highlights:

BI BƠM MÀNG WILDEN (Cao su NEOPRENE)

Sử dụng cho bơm màng khí nén WILDEN size 0.5 – 3 inch

Hãng sản xuất: WILDEN Pump

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Hotline: 0908095139 – 0907826239

BI BƠM MÀNG WILDEN (TEFLON)

BI BƠM MÀNG WILDEN (TEFLON)

Highlights:

BI BƠM MÀNG WILDEN (Teflon)

Sử dụng cho bơm màng khí nén WILDEN size 0.5 – 3 inch

Hãng sản xuất: WILDEN Pump

Tình trạng: Mới 100%, hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Hotline: 0908095139 – 0907826239

Scroll To Top

My Shopping cart

Close

No products in the cart.

Shopping Now

Sidebar
Login & Signup